برنج پاکستانی

/برنج پاکستانی

برنج سوپر باسماتى (پاكستانى)

,

برنج سوپر باسماتى درجه يك ابريشم با عطر و طعمى فوق العاده , دانه هايي كشيده وكمترين مقدار شكستگى با پختى عالي است