با محصولات و برند ابریشم بیشتر آشنا شوید

شركت اميران رادمان خليج فارس به خاطر حفظ سوابق گذشته خود مى كوشد همانا بهترين محصول را در بازار ارائه نمايد و جهت حفظ اين اعتبار بهترين محصولات را با برند ابريشم عرضه مى كند

برنج ابريشم يكى از بهترين برنج ها شناخته شده است كه همه ويژگى ها يك برنج مرغوب و با كيفيت را دارا مى باشد